☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Ząbkowice Śląskie
Herb PSSE Ząbkowice Śląskie

Wtorek 22.09.2020

zaawansowane

Oznakowanie obiektów

Oznakowanie obiektów znakiem

„ZAKAZ PALENIA” oraz „ZAKAZ SPRZEDAŻY”

Do pobrania: ZAKAZ PALENIA 1   ZAKAZ PALENIA 2    ZAKAZ SPRZEDAŻY

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl. informuje, iż w celu przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ochrony zdrowia przed jego następstwami - obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957, z późn. zm.)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znak zakazu palenia powinien zawierać odpowiednie oznakowanie słowne oraz graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu.

W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny opracował wzór znaku zakazu palenia zgodny z przepisami.

zakaz palenia

 

Również zgodnie z ustawą zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom poniżej 18 roku życia. W punktach detalicznych jest również obowiązek wywieszenia widocznej i czytelnej informacji: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

 

zakaz sprzedaży

Wybrane artykuły z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 957, z późn. zm.):

Art. 5.

ust. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:

 1. na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 3. na terenie uczelni;
 4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1) i 2);
 5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
 6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
 7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 8. na przystankach komunikacji publicznej;
 9. w pomieszczeniach obiektów sportowych;
 10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci:
 11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

ust. 1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest zobowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwanej dalej „informacją o zakazie palenia”.

ust. 4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wole od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

Art. 5a.

ust. 1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.

ust. 3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:

 1. w domach pomocy społecznej lub w domach spokojnej starości;

1a) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;

 1. w hotelach;
 2. w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 3. na terenie uczelni;
 4. w pomieszczeniach zakładów pracy;
 5. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Art. 6.

ust. 1. Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

Art. 13.

ust. 1. Kto:

             2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł.

ust. 2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.

 

Wytworzył:
Anna Azarewicz
(2018-02-26)
Udostępnił:
Małgorzata Deko
(2018-02-28 08:21:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Deko
(2018-02-28 08:41:19)
 
 
ilość odwiedzin: 329670

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X