☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Ząbkowice Śląskie
Herb PSSE Ząbkowice Śląskie

Wtorek 22.09.2020

zaawansowane

Komunikaty dot. stanu epidemiologicznego w powiecie ząbkowickim

KOMUNIKAT NR 191 GODZ. 9.00  2020-09-22

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         75 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 71 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 23 osoby (w tym 14 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 190 GODZ. 9.00  2020-09-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         74 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 71 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 17 osób (w tym 14 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 189 GODZ. 8.30  2020-09-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         74 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 71 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 15 osób (w tym 11 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 188 GODZ. 8.30  2020-09-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         74 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 71 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 15 osób (w tym 11 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 187 GODZ. 9.00  2020-09-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 68 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 25 osób (w tym 12 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 186  GODZ. 9.00  2020-09-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 68 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 14 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 185  GODZ. 9.00  2020-09-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 68 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 29 osób (w tym 14 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 184  GODZ. 9.00  2020-09-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 68 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 40 osób (w tym 19 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 183  GODZ. 9.30  2020-09-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 68 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 40 osób (w tym 19 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 182  GODZ. 9.30  2020-09-09

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 65 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 36 osób (w tym 18 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 181  GODZ. 9.30  2020-09-08

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 35 osób (w tym 17 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 180  GODZ. 9.00  2020-09-07

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 23 osoby (w tym 11 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 179  GODZ. 10.00  2020-09-04

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 23 osoby (w tym 11 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 178  GODZ. 9.00  2020-09-03

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 34 osoby (w tym 21 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 177  GODZ. 13.00  2020-09-02

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         73 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 32 osoby (w tym 19 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

Dokonano korekty liczby osób zdiagnozowanych w związku z wcześniejszym błędem rachunkowym.

KOMUNIKAT NR 176  GODZ. 10.00  2020-09-01

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         74 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 32 osoby (w tym 19 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 175  GODZ. 10.00  2020-08-31

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         74 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 63 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 31 osób (w tym 18 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 174  GODZ. 9.00  2020-08-28

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         67 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 59 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 45 osób (w tym 26 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 173  GODZ. 10.00  2020-08-27

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         66 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 59 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 67 osób (w tym 29 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 172  GODZ. 9.00  2020-08-26

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 68 osób (w tym 29 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 171  GODZ. 9.00  2020-08-25

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 67 osób (w tym 28 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 170  GODZ. 9.00  2020-08-24

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 51 osób (w tym 28 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 169  GODZ. 9.00  2020-08-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 39 osób (w tym 27 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

Kolejny komunikat  zostanie opublikowany w poniedziałek 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

KOMUNIKAT NR 168  GODZ. 9.00  2020-08-20

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 49 osób (w tym 37 osóbobowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 167  GODZ. 8.45  2020-08-19

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 61 osób (w tym 49 osóbobowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 166  GODZ. 9.00  2020-08-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 58 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 55 osób (w tym 45 osóbobowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 165  GODZ. 9.30  2020-08-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 57 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 53 osoby (w tym 44 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 164  GODZ.10.00  2020-08-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         65 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 57 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 77 osób (w tym 60 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

Kolejny komunikat  zostanie opublikowany w poniedziałek 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

KOMUNIKAT NR 163  GODZ.10.00  2020-08-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 56 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 84 osoby (w tym 61 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 162  GODZ.10.00  2020-08-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 56 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 84 osoby (w tym 61 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 161  GODZ.10.00  2020-08-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 52 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 76 osób (w tym 64 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 160  GODZ. 9.30  2020-08-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 52 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 87 osób (w tym 69 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 159  GODZ. 9.30  2020-08-07

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;

 2.      Liczba ozdrowieńców - 52 osoby;

 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;

 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;

 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 82 osoby (w tym 64 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

Kolejny komunikat  zostanie opublikowany w poniedziałek 10 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

KOMUNIKAT NR 158  GODZ. 9.30  2020-08-06

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 84 osoby (w tym 66 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 157  GODZ. 9.30  2020-08-05

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 78 osób (w tym 60 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 156  GODZ. 10.00  2020-08-04

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 73 osoby (w tym 59 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 155  GODZ. 9.30  2020-08-03

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         62 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 64 osoby (w tym 58 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 154  GODZ. 10.45  2020-07-31

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 62 osoby (w tym 52 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

Kolejny komunikat  zostanie opublikowany w poniedziałek 03 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

KOMUNIKAT NR 153  GODZ. 9.00  2020-07-30

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 61 osób (w tym 52 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 152  GODZ. 8.30  2020-07-29

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 50 osób (w tym 49 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 151  GODZ. 9.30  2020-07-28

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 55 osób (w tym 42 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 150  GODZ. 8.30  2020-07-27

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 45 osób (w tym 32 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 149  GODZ. 7.00  2020-07-26

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 47 osób (w tym 34 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 148  GODZ. 7.00  2020-07-25

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 52 osoby (w tym 33 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 147  GODZ. 9.00  2020-07-24

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         60 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 48 osób (w tym 33 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 146  GODZ. 9.30  2020-07-23

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         59 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 43 osoby (w tym 24 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 145  GODZ. 8.30  2020-07-22

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         59 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 43 osoby (w tym 24 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 144  GODZ. 8.30  2020-07-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         59 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 38 osób (w tym 23 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 143  GODZ. 8.15  2020-07-20

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         59 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 24 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 142  GODZ. 10.00  2020-07-19

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         59 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 33 osoby (w tym 31 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 141  GODZ. 10.00  2020-07-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         59 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 33 osoby (w tym 31 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 140  GODZ. 8.00  2020-07-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 36 osób (w tym 21 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 139  GODZ. 8.00  2020-07-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 31 osób (w tym 16 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 138  GODZ. 9.00  2020-07-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 27 osób (w tym 17 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 137  GODZ. 8.00  2020-07-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 29 osób (w tym 19 osób - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 136  GODZ. 9.00  2020-07-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 29 osób (w tym 22 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 135  GODZ.10.00  2020-07-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 29 osób (w tym 22 osoby - obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 134  GODZ.10.00  2020-07-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 21 osób (w tym 18 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 133  GODZ.9.00  2020-07-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 19 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 132  GODZ.11.00  2020-07-09

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 31 osób (w tym 28 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 131  GODZ. 9.00  2020-07-08

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 51 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 23 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 130  GODZ. 9.00  2020-07-07

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 45 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 25 osób (w tym 25 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 129  GODZ. 8.30  2020-07-06

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 43 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 24 osoby (w tym 24 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 128  GODZ. 10.00  2020-07-05

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 43 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 23 osoby (w tym 23 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 127  GODZ. 10.00  2020-07-04

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 43 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 126  GODZ. 9.30  2020-07-03

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 43 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 125  GODZ. 9.00  2020-07-02

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 43 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 124  GODZ. 9.30  2020-07-01

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 42 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 26 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 123  GODZ. 9.30  2020-06-30

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 42 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 122  GODZ. 9.00  2020-06-29

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 42 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 121  GODZ. 10.00  2020-06-28

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 42 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 20 osób (w tym 20 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 120  GODZ. 10.00  2020-06-27

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 42 osoby;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 21 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 119  GODZ. 9.00  2020-06-26

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 27 osób (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 118  GODZ. 9.00  2020-06-25

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 27 osób (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 118  GODZ. 9.00  2020-06-24

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 24 osoby (w tym 19 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 117  GODZ. 9.00  2020-06-23

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 25 osób (w tym 20 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 116  GODZ. 8.30  2020-06-22

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 21 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 115  GODZ. 9.30  2020-06-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 27 osób (w tym 22 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 114  GODZ. 9.30  2020-06-20

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 30 osób (w tym 25 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 113  GODZ. 9.15  2020-06-19

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 29 osób (w tym 24 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 112  GODZ. 8.45  2020-06-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 26 osób (w tym 21 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 111  GODZ. 9.00  2020-06-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         53 osoby;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 22 osoby (w tym 17 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 110  GODZ. 9.00  2020-06-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 34 osoby (w tym 25 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 109  GODZ. 9.00  2020-06-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 37 osób (w tym 28 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz osoby z nimi współgospodarujące).

KOMUNIKAT NR 108  GODZ. 9.15  2020-06-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 36 osób (w tym 27 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 107  GODZ. 9.15  2020-06-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 62 osoby (w tym 27 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 106  GODZ. 8.45  2020-06-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 86 osób (w tym 26 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 105  GODZ. 9.00  2020-06-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 87 osób (w tym 27 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 104  GODZ. 9.00  2020-06-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 38 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 83 osoby (w tym 23 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 103  GODZ. 9.00  2020-06-09

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         49 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 37 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 93 osoby (w tym 34 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 102  GODZ. 9.00  2020-06-08

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         47 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 35 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 24 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 57 osób (w tym 31 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 101  GODZ. 9.00  2020-06-07

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      Liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         47 osób;
 2.      Liczba ozdrowieńców - 35 osób;
 3.      Liczba zgonów - 2 osoby;
 4.      Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 24 osoby;
 5.      Liczba osób objętych kwarantanną - 59 osób (w tym 33 osoby objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 100  GODZ. 9.00  2020-06-06

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 35 osób;
 3.      Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku zakażenia koronawirusem zmarła w szpitalu kolejna osoba z naszego powiatu. Starsza kobieta cierpiała na choroby współistniejące. Tym samym liczba zmarłych - 2 osoby;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 24 osoby;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 76 osób (w tym 32 osoby objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 99  GODZ. 9.30  2020-06-05

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 35 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 86 osób (w tym 36 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 98  GODZ. 9.30  2020-06-04

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 35 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 97 osób (w tym 41 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 97  GODZ. 9.00  2020-06-03

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 28 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 76 osób (w tym 40 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 96  GODZ. 9.00  2020-06-02

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 28 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 71 osób (w tym 38 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 95  GODZ. 9.00  2020-06-01

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 28 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 68 osób (w tym 35 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 94  GODZ. 10.00  2020-05-31

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 28 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 77 osób (w tym 44 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 93  GODZ. 8.30  2020-05-30

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 28 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 82 osoby (w tym 43 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 92  GODZ. 9.15  2020-05-29

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 78 osób (w tym 45 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 91  GODZ. 8.45  2020-05-28

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 79 osób (w tym 49 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 90  GODZ. 9.00  2020-05-27

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 84 osób (w tym 54 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 89  GODZ. 9.00  2020-05-26

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         42 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 80 osób (w tym 52 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 88  GODZ. 9.00  2020-05-25

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         40 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 79 osób (w tym 61 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 87  GODZ. 9.00  2020-05-24

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         40 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 85 osób (w tym 67 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 86  GODZ. 8.45  2020-05-23

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         40 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 24 osoby;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 107 osób (w tym 67 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 85  GODZ. 9.00  2020-05-22

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         37 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 21 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 13 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 111 osób (w tym 72 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 84  GODZ. 8.30  2020-05-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         37 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 21 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 13 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 130 osób (w tym 77 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 83  GODZ. 10.30  2020-05-20

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         37 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 21 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 13 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 151 osób (w tym 89 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 82  GODZ. 8.45  2020-05-19

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         37 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 18 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 13 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 170 osób (w tym 96 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 81  GODZ. 9.00  2020-05-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         36 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 18 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 13 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 166 osób (w tym 92 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 80  GODZ. 9.15  2020-05-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         36 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 18 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 137 osób (w tym 73 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 79  GODZ. 11.00  2020-05-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         32 osoby;
 2.      liczba ozdrowieńców - 18 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 128 osób (w tym 95 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 78  GODZ. 8.45  2020-05-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         31 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 17 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 140 osób (w tym 108 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 77  GODZ. 8.00  2020-05-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         30 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 13 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 139 osób (w tym 113 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 76  GODZ. 9.45  2020-05-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         30 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 13 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 140 osób (w tym 112 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

W komunikacie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.05.2020 r. pojawiła się informacja o 31 osobach zakażonych koronawirusem. Różnica wynika z błędnego przypisania osoby zakażonej do powiatu ząbkowickiego.

KOMUNIKAT NR 75  GODZ. 9.00  2020-05-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         30 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 121 osób (w tym 101 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 74  GODZ. 10.00  2020-05-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         30 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 141 osób (w tym 104 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 73  GODZ. 9.00  2020-05-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         30 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 156 osób (w tym 105 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 72  GODZ. 10.00  2020-05-09

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         28 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 170 osób (w tym 121 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 71  GODZ. 9.30  2020-05-08

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         27 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 8 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 167 osób (w tym 110 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 70  GODZ. 9.45  2020-05-07

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         27 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 159 osób (w tym 103 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 69  GODZ. 10.00  2020-05-06

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         27 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba zgonów - 1 osoba;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 156 osób (w tym 110 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 68  GODZ. 10.30  2020-05-05

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         27 osób;
 2.      liczba ozdrowieńców - 8 osób;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 145 osób (w tym 105 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy)
 5.      z przykrością informujemy, że w wyniku zakazenia koronawirusem zmarła 1 mieszkanka naszego powiatu - starsza kobieta.

KOMUNIKAT NR 67  GODZ. 9.00  2020-05-04

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         27 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 19 osób;
 3.      liczba ozdrowieńców - 7 osób;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 6 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 155 osób (w tym 112 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 66  GODZ. 9.00  2020-05-03

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         27 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 19 osób;
 3.      liczba ozdrowieńców - 7 osób;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 6 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 154 osoby (w tym 111 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 65  GODZ. 9.15  2020-05-02

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         26 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 19 osób;
 3.      liczba ozdrowieńców - 7 osób;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 157 osób (w tym 109 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 64  GODZ. 9.30  2020-05-01

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         26 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 19 osób;
 3.      liczba ozdrowieńców - 7 osób;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 5 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 154 osoby (w tym 104 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 63  GODZ. 9.30  2020-04-30

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         23 osoby;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 16 osób;
 3.      liczba ozdrowieńców - 7 osób;
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 7 osób;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 128 osób (w tym 98 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 62  GODZ. 9.30  2020-04-29

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         23 osoby;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 16 osób;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 6 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 139 osób (w tym 99 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

Z radością informujemy, że wśród osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, jest łącznie 7 osób, których dwa kolejne wyniki testu laboratoryjnego okazały się ujemne, oznacza to, że osoby te są zdrowe.

KOMUNIKAT NR 61  GODZ. 9.00  2020-04-28

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         23 osoby;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 22 osoby;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 149 osób (w tym 106 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 60  GODZ. 9.00  2020-04-27

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         23 osoby;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 22 osoby;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 160 osoby (w tym 108 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 59  GODZ. 9.30  2020-04-26

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         22 osoby;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 21 osób;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 154 osoby (w tym 102 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 58  GODZ. 9.15  2020-04-25

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -         22 osoby;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 21 osób;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 183 osoby (w tym 118 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 57  GODZ. 9.15  2020-04-24

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii - 21 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 20 osób;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 191 osób (w tym 122 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 56  GODZ. 9.30  2020-04-23

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii - 20 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 19 osób;
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 235 osób (w tym 143 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 55  GODZ. 9.30  2020-04-22

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii - 16 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 15 osób;
 3.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 - 0 osób
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 2 osoby;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 284 osoby (w tym 192 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

      W związku z wieczornym komunikatem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.04.2020 r. informujemy,      że w statystykę wkradł się błąd, a faktyczna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na terenie powiatu ząbkowickiego wynosi 16.

KOMUNIKAT NR 54  GODZ. 9.00  2020-04-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii - 11 osób;
 2.      liczba aktualnie zakażonych pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2 - 11 osób;
 3.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 - 0 osób
 4.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 2 osoby;
 5.      liczba osób objętych kwarantanną - 290 osób (w tym 150 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 53  GODZ. 9.00  2020-04-20

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -           11 osób (aktualnie 9 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 0 osób
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 2 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 297 osób (w tym 155 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 52  GODZ. 9.00  2020-04-19

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -           11 osób (w tym 9 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 0 osób
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 271 osób (w tym 192 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 51  GODZ. 9.00  2020-04-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii -           11 osób (w tym 9 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 0 osób
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 240 osób (w tym 191 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy oraz ich domownicy).

KOMUNIKAT NR 50  GODZ. 10.45  2020-04-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 11 osób (w tym 9 osób w izolacji domowej, 2 osoby hospitalizowane);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 0 osób
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 12 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 258 osób (w tym 206 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 49  GODZ. 9.00  2020-04-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 11 osób (w tym 9 osób w izolacji domowej, 2 osoby hospitalizowane);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 0 osób
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 11 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 270 osób (w tym 213 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 48  GODZ. 9.00  2020-04-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 10 osób (w tym 9 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 14 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 296 osób (w tym 226 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 47  GODZ. 8.30  2020-04-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 7 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 14 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 303 osoby (w tym 221 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 46  GODZ. 9.00  2020-04-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 7 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 2 osoby
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 14 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 316 osób (w tym 234 osoby objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 45  GODZ. 9.00  2020-04-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 7 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 15 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 334 osoby (w tym 252 osoby objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 44  GODZ. 9.00  2020-04-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 7 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 15 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 341 osób (w tym 255 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 43  GODZ. 9.00  2020-04-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 7 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 2 osoby
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 15 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 324 osoby (w tym 249 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 42  GODZ. 9.00  2020-04-09 - od dnia 09.04.2020 r. komunikaty będą aktualizowane o godz. 9.00!

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 7 osób w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 18 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 296 osób (w tym 218 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 41  GODZ. 15.00  2020-04-08

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 6 osób w izolacji domowej, 2 osoby hospitalizowane);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 18 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 314 osób (w tym 223 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 40  GODZ. 15.00  2020-04-07

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 6 osób w izolacji domowej, 2 osoby hospitalizowane);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 2 osoby
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 22 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 310 osób (w tym 211 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 39  GODZ. 16.00  2020-04-06

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 8 osób (w tym 5 osób w izolacji domowej, 3 osoby hospitalizowane);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 2 osoby
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 20 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 284 osoby (w tym 185 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 38  GODZ. 13.30  2020-04-05

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 5 osób (w tym 2 osoby w izolacji domowej, 3 osoby hospitalizowane);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 24 osoby;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 286 osób (w tym 201 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 37  GODZ. 14.30  2020-04-04

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 2 osoby (w tym 1 osoba w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana);
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 0 osób
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 17 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 345 osób (w tym 267 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 36  GODZ. 15.00  2020-04-03

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba zdiagnozowanych pacjentów (dodatnich) SARS-CoV-2 - 2 osoby;
 2.      liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19  - 1 osoba
 3.      liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 16 osób;
 4.      liczba osób objętych kwarantanną - 349 osób (w tym 267 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 35  GODZ. 15.00  2020-04-02

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - 1 osoba;
 2.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem  - 1 osoba
 3.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 15 osób;
 4.      osoby objęte kwarantanną - 328 osób (w tym 258 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 34  GODZ. 15.00  2020-04-01

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - 1 osoba;
 2.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem  - 1 osoba
 3.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 22 osoby;
 4.      osoby objęte kwarantanną - 345 osób (w tym 292 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 33  GODZ. 15.00  2020-03-31

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - 1 osoba;
 2.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem  - 1 osoba
 3.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 22 osoby;
 4.      osoby objęte kwarantanną - 285 osób (w tym 240 osób objętych obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 32  GODZ. 14.30  2020-03-30

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 21 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 262 osób (w tym 242 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 31  GODZ. 14.30  2020-03-29

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 1 osoba
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 20 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 249 osób (w tym 228 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 30  GODZ. 14.30  2020-03-28

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 1 osoba
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 22 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 251 osób (w tym 227 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 29  GODZ. 14.30  2020-03-27

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 1 osoba
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 22 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 255 osób (w tym 194 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 28  GODZ. 15.00  2020-03-26

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 1 osoba
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 28 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 219 osób (w tym 181 osób objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 27  GODZ. 15.00  2020-03-25

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 24 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 189 osób (w tym 153 osoby objęte obowiązkową kwarantanną dla osób przyjeżdżających do kraju z zagranicy).

KOMUNIKAT NR 26  GODZ. 15.00  2020-03-24

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym -18 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 165 osób.

KOMUNIKAT NR 25  GODZ. 14.30  2020-03-23

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym -13 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 136 osób.

KOMUNIKAT NR 24  GODZ. 14.00  2020-03-22

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym -13 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 99 osób.

KOMUNIKAT NR 23  GODZ. 12.30  2020-03-21

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym -13 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 92 osoby.

KOMUNIKAT NR 22  GODZ. 15.00  2020-03-20

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym -13 osób;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 84 osoby.

KOMUNIKAT NR 21  GODZ. 15.00  2020-03-19

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 58 osób.

KOMUNIKAT NR 20  GODZ. 14.30  2020-03-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 47 osób.

KOMUNIKAT NR 19  GODZ. 10.00  2020-03-18

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19: 

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 36 osób.

KOMUNIKAT NR 18  GODZ. 14.00  2020-03-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 37 osób.

KOMUNIKAT NR 17  GODZ. 9.30  2020-03-17

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 25 osób.

KOMUNIKAT NR 16  GODZ. 15.15  2020-03-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 25 osób.

KOMUNIKAT NR 15  GODZ. 9.30  2020-03-16

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 19 osób.

KOMUNIKAT NR 14  GODZ. 14.15  2020-03-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 19 osób.

KOMUNIKAT NR 13  GODZ. 9.00  2020-03-15

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 19 osób.

KOMUNIKAT NR 12  GODZ. 14.30  2020-03-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 2 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 14 osób.

KOMUNIKAT NR 11  GODZ. 9.15  2020-03-14

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywa 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 14 osób.

KOMUNIKAT NR 10  GODZ. 14.30  2020-03-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 2 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 14 osób.

KOMUNIKAT NR 9  GODZ. 8.45  2020-03-13

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na oddziałach zakaźnych w szpitalach - 0 osób;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 4 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 0 osób.

KOMUNIKAT NR 8  GODZ. 14.30  2020-03-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 6 osób.

KOMUNIKAT NR 7  GODZ. 9.00  2020-03-12

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 6 osób.

KOMUNIKAT NR 6  GODZ. 14.45  2020-03-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 1 osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 6 osób.

KOMUNIKAT NR 5  GODZ. 9.00  2020-03-11

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 2 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 13 osób.

KOMUNIKAT NR 4  GODZ. 14.30  2020-03-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 2 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 13 osób.

KOMUNIKAT NR 3  GODZ. 8.30  2020-03-10

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 2 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 40 osób.

KOMUNIKAT NR 2  GODZ. 14.45 2020-03-09

Aktualne informacje z terenu powiatu ząbkowickiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2/COVID-19:

 1.      na oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 3 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem;
 2.      osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 1 osoba;
 3.      osoby objęte kwarantanną - 34 osoby.

KOMUNIKAT NR 1  GODZ. 9.30 2020-03-09

Aktualnie z terenu powiatu ząbkowickiego w oddziałach zakaźnych w szpitalach przebywają 3 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

1 osoba - mężczyzna - I-y test wynik negatywny, a 2 osoby - przewiezione do oddziału zakaźnego w dniu 08.03.2020 r. oczekują na wynik testu.

1 osoba objęta nadzorem epidemiologicznym.

27 osób jest objęte kwarantanną.

 

 

 

Wytworzył:
Anna Azarewicz
(2020-03-09)
Udostępnił:
Anna Azarewicz
(2020-03-09 09:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Azarewicz
(2020-09-22 08:55:16)
 
 
ilość odwiedzin: 329686

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X