Bieg po zdrowie - Nowy program edukacji antytytoniowej

PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

„BIEG PO ZDROWIE”

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program skierowany jest do dzieci z grupy wiekowej 9-10 lat czyli IV klasa szkoły podstawowej oraz do ich rodziców i opiekunów.

W  roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano edycję pilotażową programu w wybranych placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 będzie miała miejsce I edycja programu i obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce. 

Główny Inspektorat Sanitarny, zaprosił do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela,zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Bohaterami programu jest dwoje uczniów IV klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba, wydarzenia z ich życia będą tłem poruszonych tematów.

Główne cele programu:

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,
 • Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy u uczniów na temat skutków palenia papierosów,
 • Uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju,
 • Pokazanie dzieciom zalet nie palenia.

Scenariusz zajęć z uczniami:

 • Lekcja 1 -  Wprowadzenie. Palenie jest niezdrowe.
 • Lekcja 2 -  Jak się nie dać złowić nałogowi?
 • Lekcja 3 -  Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?
 • Lekcja 4 -  Palenie szkodzi!
 • Lekcja 5 -  Jak to zrobić, żeby nie palić?
 • Lekcja 6 – Jak to zrobić, żeby inni nie palili? Podsumowanie zajęć.

Scenariusz zajęć dla rodziców:

 • I spotkanie powinno odbyć się przed rozpoczęciem realizacji programu  na zebraniu  z rodzicami. Celem spotkania jest przekazanie rodzicom informacji na temat założeń i sposobów realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu.
 • II spotkanie powinno odbyć się po zrealizowaniu programu na zebraniu z rodzicami. Celem spotkania jest podsumowanie przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z uczniami.

Metody:

Lekcje odbywają się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Podstawą całego cyklu są przygotowywane przez uczniów cztery zadania domowe. Do każdego z zadań opracowano szczegółowe instrukcje i pomoce dydaktyczne ułatwiające ich wykonanie.

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" został objęty honorowymi patronatami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.