Poradnik do oceny higieny procesu nauczania


W celu informowania o zakresie sprawowania nadzoru przez Państwową Inspekcję Sanitarną zamieszczamy poniżej „Poradnik do oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w szkole podstawowej” wraz z arkuszami oceny (opracowany przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia GIS we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych MEN). Poradnik jest narzędziem pomocniczym w ocenie warunków, jakie zapewnia się uczniom szkół podstawowych. Obecnie arkusze oceny są sporządzane w ramach pilotażowego wdrożenia – w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzone będą kontrole 10% szkół podstawowych z zastosowaniem arkuszy oceny zawartych w poradniku.   

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania

OSH -1 Dokumenty podsumowujące kontrolę

OSH - 2 Dzieci 5-6 letnie

OSH - 3 Edukacja wczesnoszkolna (klasy I - III)

OSH - 4 Klasy IV - V)

OSH - 5 Ogólnoiszkolny

OSH - 6 Arkusz pytań do dyrektora szkoły

Wytworzył:
Bożena Stelmach
Udostępnił:
Małgorzata Deko
(2011-04-19 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Deko
(2011-04-19 11:51:05)